Dat klopt. Permanente evaluatie betekent dat er geen proefwerken zijn. Je krijgt wel grote en kleine opdrachten, een trimestertaak, … Je vindt alle informatie over evaluatie in het Sint-Pieterscollege op onze website op http://sintpieterscollege.be/evaluatie-spc/