Leerlingen die een attest hoogbegaafdheid hebben worden jaarlijks automatisch uitgenodigd. Een attest is echter geen voorwaarde om deel te mogen nemen. Indien de klassenraad vaststelt dat een leerling gebaat zou zijn met extra uitdagende trajecten dan wordt deze ook uitgenodigd. Die nood kan ook naar boven komen in gesprekken tussen de ouders en de titularis of de leerlingbegeleiding.

Meer info over het DDP project kan u hier terugvinden.