Over de hele school is 24 leerlingen in een klas het maximum. In het eerste jaar proberen we de klassen nog iets kleiner te houden met maximum 23 leerlingen per klas.