We trachten in de eerste jaren de klassen beperkt te houden: we verdelen 200 leerlingen over 9 klassen.

Dat betekent dat er ca. 22 leerlingen in het eerste jaar in een klas zitten.