Er is een klassikaal oudercontact in september, om de klastitularis en andere ouders te ontmoeten, en info over het jaar en de klasgroep te krijgen. Er is een individueel oudercontact in november (1e, 2de, 3de jaar) of januari (4e, 5de, 6de jaar) om individuele vakleerkrachten te spreken. Er is in de loop van mei een oudercontact met de titularis om de studiekeuze te bespreken. Daarbuiten kan je bij problemen steeds contact opnemen met de vakleerkrachten, titularis of directie voor een gesprek.

Verder kan u op het einde van elk trimester op advies van de klassenraad uitgenodigd worden voor een gesprek met de titularis.