In het eerste jaar zijn er acht rapporten, in de andere jaren zeven. Om de zes weken ongeveer krijg je een rapport met dagelijks werk-resultaten, en op het einde van elk trimester met trimesterresultaten. Je vindt alle informatie over evaluatie in het Sint-Pieterscollege op onze website op http://sintpieterscollege.be/evaluatie-spc/