We hebben geen schoolbus. De Lijn zorgt echter voor vlotte verbindingen vanuit de omliggende steden en gemeenten naar Leuven centrum. Op schooluren worden er extra bussen ingelegd. Er zijn verschillende leerlingen die vanuit o.a. Kortenberg met de bus komen.