Iedere klas heeft een klastitularis. De titularis is de eerste contactpersoon van ouders wanneer ze informatie willen over hoe het met hun kind gaat op school. De titularis zal bij zorgen ook contact opnemen met de ouders. Daarnaast kan je als ouder ook de verschillende vakleerkrachten spreken op de oudercontacten of via smartschool.