Instromers worden in augustus uitgenodigd voor een intakegesprek met de directeur leerlingbegeleiding. Op 1 september worden instromers enkele uren vroeger verwachten dan hun jaargenoten. Ze krijgen een rondleiding op school en kunnen elkaar alvast leren kennen.