Voor leerlingen met een leerzorg (dyslexie, dyscalculie, …) maken we een begeleidingsplan op samen met de ouders. Hierin staan ondersteuningsmaatregelen. De voorleessoftware SPRINT kan daar een deel van uitmaken. Leerlingen die ervaringen hebben met SPRINT en kunnen werken met een laptop kunnen dit gebruiken in de lessen, op toetsen en proefwerken. Sommige leerlingen gebruiken dit voor alle vakken, andere slechts voor enkele vakken. Dit wordt in onderling overleg tussen de school, de leerling en de ouders besproken. Leerlingen die nog geen ervaring hebben met SPRINT bouwen maar er wel mee willen werken, bouwen dit geleidelijk op in overleg met de leerkrachten en de leerlingbegeleiding.