De eigen accenten liggen in de complementaire uren die de school zelf kan invullen. Hierin kan het aanbod anders zijn dan in andere scholen. Niet elke richting heeft evenveel complementaire uren beschikbaar. Hier staat een overzicht voor de complementaire uren in de tweede graad in het Sint-Pieterscollege:

  • Economische wetenschappen: 1 uur informatica in het 3de en het 4de jaar, 1 uur artistieke vorming in het 4de jaar, 1 uur ondernemerschap in het 4de
  • Grieks-Latijn (33 lesuren): 1 uur informatica in het 3de jaar, 1 uur wiskunde in het 4de Artistieke vorming wordt gegeven in een project.
  • Humane wetenschappen: 1 uur informatica in het 3de jaar, 1 uur artistieke vorming in het 4de
  • Latijn: 1 uur Engels in het 3de jaar, 1 uur informatica in het 3de en het 4de jaar, 1 uur Frans in het 4de jaar, 1 uur artistieke vorming in het 4de
  • Moderne talen: 1 uur informatica in het 3de en het 4de jaar, 2 uur Taallab in het 3de en 1 uur in het 4de jaar, 1 uur artistieke vorming in het 4de jaar.
  • Natuurwetenschappen: 1 uur informatica in het 3de en het 4de jaar, 1 uur STEM in het 3de en 2 uur in het 4de jaar, 1 uur artistieke vorming in het 4de jaar,