Er wordt in Flex geen nieuwe leerstof aangeboden. Er kan extra geoefend worden of geremedieerd worden, als de leerling hier nood aan heeft. Hij kan dan kan extra uitleg krijgen. Is de leerling goed mee, dan krijgt hij net meer uitdagende oefeningen. Er kan ook meer geoefend worden met ICT, er is meer tijd voor leesopdrachten en spreekoefeningen voor de taalvakken.