De inschrijvingen zijn niet met een wachtlijst, we kunnen geen plaatsen reserveren voor een later schooljaar. De inschrijvingen voor eerstejaarsleerlingen secundair onderwijs worden door de stad Leuven georganiseerd, voor alle scholen van Leuven tegelijk. Men kan een eerste, tweede, derde, vierde, … keuze aanduiden.  De computer verdeelt de inschrijvingen. Bijna alle leerlingen krijgen hun eerste keuze, gelukkig.

Meer info over de inschrijvingen kan u hier terugvinden.