In flex kan er extra geoefend worden op wiskunde, naast ook Frans en Nederlands. Dit zijn echter geen extra lesuren wiskunde, hier wordt geen nieuwe leerstof gezien.