Je mag het studiedomein STEM niet verwarren met de studierichting Natuurwetenschappen. Het studiedomein STEM omvat studierichtingen in de verschillende finaliteiten. Wat betreft de vergelijking van richting Natuurwetenschappen in het Sint-Pieterscollege met de andere scholen zullen er mogelijk enkele verschillen zijn in het complementair gedeelte (artistieke vorming, informatica, het vak STEM).