Een boekenpakket in het eerste jaar kost – afhankelijk van de optie flex of Latijn, tussen de 250 en 300 €.  Ouders krijgen bij het begin van het schooljaar een overzicht met de te verwachten kosten in de loop van het jaar. Het boekenpakket wordt afgerekend bij het afhalen in augustus, elk trimester volgt er een trimesterrekening waarop de andere kosten afgerekend worden. Hiervoor kan je ongeveer 25 € per maand rekenen.

Je hoeft geen laptop aan te kopen. Thuis de beschikking hebben over een (gezins)computer en internet is wel aangewezen. Wie hierover vragen heeft, of moeilijkheden ondervindt, kan contact opnemen met de directie. We denken graag samen na over een oplossing.