Er zijn 4 informaticalokalen die door de leerkrachten kunnen gereserveerd worden voor PC-toepassingen. Er kan ook gebruik gemaakt worden een mobiele set laptops en i-Pads.

Vanaf september 2022 hebben de eerstejaars, derdejaars en vijfdejaars een laptop van de school om in de klas en thuis mee te werken. Vanaf september 2023 hebben alle leerlingen een laptop van de digisprong.