Er zijn op school verschillende computerlokalen, er zijn meer dan 40 laptops die je met een klas kan uitlenen, er is een kist met iPads waarmee je in de klas kan werken. Er wordt in de klas regelmatig met een toestel gewerkt. Die toestellen zijn op school, je hoeft die niet zelf te hebben of mee te brengen.

In schooljaar 2021-2022 loopt er een proefproject in een klas in het vierde jaar om de digisprong voor te bereiden. Zo leren we de mogelijkheden kennen van werken met de laptop in de klas, maar ook de uitdagingen en wat minder vlot loopt.

De computer vervangt niet alle boeken. Het toestel is een bijkomend middel om leerinhoud te verwerken, geen doel op zich. Ook handboeken, werkblaadjes, e.d. blijven hun nut hebben en zijn een andere manier om leerstof aan te bieden die naast het gebruik van een laptop blijven bestaan.

Vanaf september 2022 zullen alle eerstejaars, derdejaars en vijfdejaars met een laptop van school in de klas zitten, een laptop die ze ook thuis kunnen gebruiken. Vanaf september 2023 krijgen de nieuwe eerste-, derde- en vijfdejaars ook hun laptop, en dan hebben alle leerlingen een laptop van de digisprong ter beschikking.

Je hoeft dus geen laptop aan te kopen. Thuis de beschikking hebben over internet (en een (gezins)computer zolang je geen digisprongtoestel hebt) is wel aangewezen. Wie hierover vragen heeft, of moeilijkheden ondervindt, kan contact opnemen met de directie. We denken graag samen na over een oplossing.