Dat klopt voor de optie Flex, leerlingen van de optie Latijn hebben ook een proefwerk Latijn. Alle leerlingen krijgen ook tijdens de proefwerkperiode een trimestertaak voor Frans. Je vindt alle informatie over evaluatie in het Sint-Pieterscollege op onze website op http://sintpieterscollege.be/evaluatie-spc/