Hier hebben wij als school weinig ervaring mee. Wanneer leerlingen nood hebben aan extra uitdaging proberen we het leertraject te verrijken met ons DDP-project. Extra uitdagende projecten in groep of via zelfstandig werk. Indien dit onvoldoende blijkt gaan we samen met de leerling op zoek naar individuele trajecten door majors te combineren, vrijwillig studierichtingen te combineren, …