Nee, er zijn geen aparte oplaadplaatsen voor je GSM. We hopen namelijk dat je die GSM zo veel mogelijk in je zak of boekentas laat zitten, en dat je je klasgenoten en medeleerlingen niet alleen achter een scherm leert kennen. Is je batterij leeg na een lesdag? Dat is misschien een goed moment om je af te vragen hoe je minder met die gsm bezig kan zijn, en meer met de anderen om je heen?