Flexuren plannen we in twee blokken van twee uur in de week. Latijn zetten we liever niet in een blok van twee uur, dat is voor veel leerlingen te lang. Daarom proberen we klassen Latijn en Flex apart te maken, om het uurrooster niet te complex te maken. Dit jaar kwamen de aantallen mooi uit zodat we de leerlingen juist konden verdelen over 6 klassen Latijn en 3 klassen Flex. Wanneer de aantallen van leerlingen die kiezen voor flex en die kiezen voor Latijn niet juist kloppen, houden we nog steeds een aantal klassen volledig Flex en Latijn en maken we 1 mengklas.