Onze visie

Onze 5 waarden

BEGELEIDEN NAAR
ZELFSTANDIGHEID

BREDE VORMING

KWALITEIT VAN
ONDERWIJS

EIGEN INBRENG

VERBONDENHEID

IN WOORD

IN WOORD

IN WOORD

IN WOORD

IN WOORD

IN BEELD

IN BEELD

IN BEELD

IN BEELD

IN BEELD

Onze schoolvisie

In het Sint-Pieterscollege bieden we kwaliteitsvol onderwijs en een brede vorming. Daarbij begeleiden we onze leerlingen naar steeds meer zelfstandigheid. We hechten veel belang aan een warme, openhartige en respectvolle sfeer, met ruimte voor eigen inbreng.

Het Sint-Pieterscollege streeft een uitmuntende voorbereiding op het hoger onderwijs na. We willen onze leerlingen uitdagen, prikkelen, boeien en stimuleren.

Naast het intellectuele spreken we ook het sociale, culturele en sportieve in hen aan. We organiseren daartoe een divers aanbod van lesvervangende en naschoolse activiteiten.

Bij de begeleiding van de schoolloopbaan hebben we veel aandacht voor de verscheidenheid aan interesses en talenten. Op die manier proberen we iedereen optimaal te oriƫnteren.

Naast het leren van onze leerlingen is ook ons eigen leren belangrijk. We stellen ons open voor een veranderende wereld, volgen didactische en technologische vernieuwingen op en vertalen bruikbare inzichten naar onze specifieke onderwijspraktijk.

We begeleiden onze leerlingen naar steeds meer zelfstandigheid. We ondersteunen en stimuleren een geleidelijke groei, vanuit het besef dat verantwoordelijkheid nemen en omgaan met vrijheid leerprocessen zijn. Dit doen we via projecten en excursies, een aangepaste lespraktijk en een graadspecifieke studiebegeleiding.

Onze school staat bekend om zijn cultuur van participatie en initiatief bij leerkrachten, leerlingen en ouders. Een open dialoog staat dan ook centraal in al onze contacten.

We koesteren de warme, open sfeer op onze school. Daarom hechten we veel belang aan een zorgzame en respectvolle omgang met elkaar.

Als katholieke school willen we onze leerlingen betrekken in een kritische dialoog met de levensbeschouwelijke pluraliteit van vandaag.

Vanuit deze gedragen visie proberen we de juiste voorwaarden te scheppen om onze leerlingen te vormen tot kritische jongvolwassenen, met voldoende zelfkennis en intellectuele bagage om de volgende stappen in hun leven succesvol te zetten.