Inschrijven in het tweede tot het zesde jaar

Je kan pas vanaf vrijdag 1 juli 2022 inschrijven voor het tweede tot en met het zesde jaar in het Sint-Pieterscollege.

Je kan een aanvraag tot inschrijving indienen vanaf vrijdag 1 juli tot en met dinsdag 5 juli.

Op dat moment weten we op school nog niet in welke richtingen en jaren er plaats zal zijn. We moeten immers eerst weten wat onze eigen leerlingen gekozen hebben. Zodra dat duidelijk is, nemen we vanuit de school in de week van 4 tot 8 juli contact op met elke aanvrager. Dan laten we je weten of je bij ons op school kan inschrijven of niet.

Als je kan inschrijven, wordt er met de directie een afspraak gemaakt om de inschrijving te realiseren en een intakegesprek te voeren. Deze gesprekken houden we in principe in de tweede helft van augustus.

Indien er plaatsen zijn, geldt de chronologische volgorde van de aanvraag tot inschrijving, vanaf vrijdag 1 juli 2022.

Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen gebeurt de aanvraag tot inschrijving hetzij fysiek, hetzij digitaal. Dat kan u aan het einde van het 3de trimester nalezen op onze website. 

Geen enkele aanmelding vooraf (bezoek opendeurdag, telefonisch, e-mail, …) geeft voorrang op een effectieve inschrijving.