Veelgestelde vragen2021-03-05T13:28:51+00:00

Veelgestelde vragen

Zitten in het eerste jaar leerlingen die flex en Latijn volgen samen in de klas of zitten ze in aparte klassen?2021-03-18T12:01:35+00:00

Flexuren plannen we in twee blokken van twee uur in de week. Latijn zetten we liever niet in een blok van twee uur, dat is voor veel leerlingen te lang. Daarom proberen we klassen Latijn en Flex apart te maken, om het uurrooster niet te complex te maken. Dit jaar kwamen de aantallen mooi uit zodat we de leerlingen juist konden verdelen over 6 klassen Latijn en 3 klassen Flex. Wanneer de aantallen van leerlingen die kiezen voor flex en die kiezen voor Latijn niet juist kloppen, houden we nog steeds een aantal klassen volledig Flex en Latijn en maken we 1 mengklas.

Zijn er warme maaltijden?2022-03-07T20:04:59+00:00

Vanaf september 2022 kan je bij ons op school geen warme maaltijd of broodje kopen. Wel is er warme soep in de koude maanden. Als je je boterhammen vergeet, verwittig je iemand van het secretariaat, dan lossen we dat wel op.

Zijn er oplaadplaatsen voor de gsm’s?2021-03-25T15:26:35+00:00

Nee, er zijn geen aparte oplaadplaatsen voor je GSM. We hopen namelijk dat je die GSM zo veel mogelijk in je zak of boekentas laat zitten, en dat je je klasgenoten en medeleerlingen niet alleen achter een scherm leert kennen. Is je batterij leeg na een lesdag? Dat is misschien een goed moment om je af te vragen hoe je minder met die gsm bezig kan zijn, en meer met de anderen om je heen?

Zijn er lockers?2022-03-07T20:09:11+00:00

Leerlingen van de derde graad hebben allemaal een locker die in de gang in blok 4 staat. Zij hebben geen vast klaslokaal meer.

In het het eerste en het derde jaar heb je vanaf september 2022 een locker in je eigen klaslokaal. Daarin kan je je boeken, laptop … bewaren. Je opent je locker met je leerlingenkaart.

Vanaf september 2023 hebben alle jaren een laptop van de digisprong, en ook een locker om die laptop (en andere spullen) veilig in op te bergen.

Zijn er kinderen die versnellen in het middelbaar? volledig of vakversnelling?2021-03-17T08:30:43+00:00

Hier hebben wij als school weinig ervaring mee. Wanneer leerlingen nood hebben aan extra uitdaging proberen we het leertraject te verrijken met ons DDP-project. Extra uitdagende projecten in groep of via zelfstandig werk. Indien dit onvoldoende blijkt gaan we samen met de leerling op zoek naar individuele trajecten door majors te combineren, vrijwillig studierichtingen te combineren, …

Zijn er in het eerste jaar met Kerstmis, Pasen en juni alleen proefwerken van wiskunde, aardrijkskunde, natuurwetenschappen en geschiedenis?2022-03-07T20:01:39+00:00

Dat klopt voor de optie Flex, leerlingen van de optie Latijn hebben ook een proefwerk Latijn. Alle leerlingen krijgen ook tijdens de proefwerkperiode een trimestertaak voor Frans. Je vindt alle informatie over evaluatie in het Sint-Pieterscollege op onze website op http://sintpieterscollege.be/evaluatie-spc/

Wordt er in de klas met laptops gewerkt? Zijn er plannen voor een laptopproject ? Werk je veel op de computer? Heb je een eigen computer nodig?2022-03-07T20:29:14+00:00

Er zijn op school verschillende computerlokalen, er zijn meer dan 40 laptops die je met een klas kan uitlenen, er is een kist met iPads waarmee je in de klas kan werken. Er wordt in de klas regelmatig met een toestel gewerkt. Die toestellen zijn op school, je hoeft die niet zelf te hebben of mee te brengen.

In schooljaar 2021-2022 loopt er een proefproject in een klas in het vierde jaar om de digisprong voor te bereiden. Zo leren we de mogelijkheden kennen van werken met de laptop in de klas, maar ook de uitdagingen en wat minder vlot loopt.

De computer vervangt niet alle boeken. Het toestel is een bijkomend middel om leerinhoud te verwerken, geen doel op zich. Ook handboeken, werkblaadjes, e.d. blijven hun nut hebben en zijn een andere manier om leerstof aan te bieden die naast het gebruik van een laptop blijven bestaan.

Vanaf september 2022 zullen alle eerstejaars, derdejaars en vijfdejaars met een laptop van school in de klas zitten, een laptop die ze ook thuis kunnen gebruiken. Vanaf september 2023 krijgen de nieuwe eerste-, derde- en vijfdejaars ook hun laptop, en dan hebben alle leerlingen een laptop van de digisprong ter beschikking.

Je hoeft dus geen laptop aan te kopen. Thuis de beschikking hebben over internet (en een (gezins)computer zolang je geen digisprongtoestel hebt) is wel aangewezen. Wie hierover vragen heeft, of moeilijkheden ondervindt, kan contact opnemen met de directie. We denken graag samen na over een oplossing.

 

Wordt elke studierichting sowieso ingericht?2021-03-05T13:24:04+00:00

Als er voor een bepaalde richting erg weinig interesse is, kan de school beslissen om die richting niet in te richten. De betrokken leerlingen worden dan opgebeld met de vraag hun keuze te herzien. Dit gebeurt ten laatste in de eerste volle week van juli.

Wordt elke Minor sowieso ingericht?2021-03-05T13:17:20+00:00

De Minors organiseren we per school. Als er te weinig leerlingen voor één bepaalde Minor kiezen, kunnen we die niet inrichten. Je geeft drie Minors op bij je keuze. We proberen iedereen de eerste keuze te geven. Grieks-Latijn richten we altijd in.

Wordt elke Major sowieso ingericht?2022-03-07T20:36:31+00:00

Als er weinig leerlingen kiezen voor een bepaalde Major, dan organiseren we deze 5 lesuren samen met het Heilige-Drievuldigheidscollege en het Paridaensinstituut. Zo geven we alle leerlingen de kans om de Major van hun voorkeur te volgen

Worden lockers al in het eerste gebruikt of pas later?2022-03-07T20:44:04+00:00

Ja, de leerlingen van het eerste jaar werken vanaf september 2022 met een laptop in de klas. Ze hebben allemaal een locker in de klas, die met hun leerlingenkaart geopend kan worden. In die locker kunnen ze hun boeken, laptop, … opbergen.

vanaf september 2023 staan er lockers voor alle leerlingen.

Worden er soms lessen gegeven met de PC, buiten de lessen informatica?2022-03-07T19:39:09+00:00

Er zijn 4 informaticalokalen die door de leerkrachten kunnen gereserveerd worden voor PC-toepassingen. Er kan ook gebruik gemaakt worden een mobiele set laptops en i-Pads.

Vanaf september 2022 hebben de eerstejaars, derdejaars en vijfdejaars een laptop van de school om in de klas en thuis mee te werken. Vanaf september 2023 hebben alle leerlingen een laptop van de digisprong.

Worden er in de richting Natuurwetenschappen extra uren informatica voorzien om te leren programmeren?2022-03-07T19:39:34+00:00

Dit is voorzien in het complementair vak “STEM”. De leerlingen hebben hier 1 uur voor in het 3de, en 2 uur in het 4de jaar. Zij leren er programmeren in “Python”.

Welke verschillen zijn er tussen de Major STEM-wetenschappen en de Minor wetenschappen (buiten de hoeveelheid leerstof om wille van meer uren)? In de brochure staat er bij de minor wetenschappen dat er dieper ingegaan wordt op dezelfde leerstof uit andere vakken nl. techniek en natuurwetenschappen. Komt het er dan op neer dat wanneer je de minor wetenschappen kiest je 2u extra wetenschappen hebt maar zonder nieuwe onderwerpen?2022-03-07T20:38:17+00:00

In de Major Stem komen alle facetten van STEM (science, technologie, engineering en mathematics) aan bod. De nadruk ligt op het probleemoplossend denken, het creatief zoeken naar oplossingen en het ontwikkelen van die oplossingen. In de Minor wetenschappen ligt de nadruk op het onderzoekende van wetenschappelijke fenomenen, niet zo zeer op het ontwikkelen van een oplossing. Er zijn zeker raakpunten zijn met de leerstofinhouden van natuurwetenschappen en techniek, maar het verschil is dat de leerlingen in de Minor wetenschappen meer vrijheid krijgen om zelf onderzoekjes uit te voeren.

Wat kost een eerste jaar qua boeken en uitstappen? En moet elk kind een laptop aankopen?2021-03-25T15:27:57+00:00

Een boekenpakket in het eerste jaar kost – afhankelijk van de optie flex of Latijn, tussen de 250 en 300 €.  Ouders krijgen bij het begin van het schooljaar een overzicht met de te verwachten kosten in de loop van het jaar. Het boekenpakket wordt afgerekend bij het afhalen in augustus, elk trimester volgt er een trimesterrekening waarop de andere kosten afgerekend worden. Hiervoor kan je ongeveer 25 € per maand rekenen.

Je hoeft geen laptop aan te kopen. Thuis de beschikking hebben over een (gezins)computer en internet is wel aangewezen. Wie hierover vragen heeft, of moeilijkheden ondervindt, kan contact opnemen met de directie. We denken graag samen na over een oplossing.

Wat is precies het verschil tussen permanente evaluatie en dagelijks werk? Is er elke maand een rapport? Zijn er 3 keer per jaar proefwerken (gevolgd door een trimesterrapport)?2021-03-18T12:02:01+00:00

“Permanente evaluatie” staat in tegenstelling tot “evaluatie met proefwerken”. Doorheen een trimester is er geen verschil tussen vakken met permanente evaluatie en vakken met een proefwerk: alle evaluaties (toetsen, taken, opdrachten, …) komen op het rapport terecht. Pas op het einde van het trimester zie je het verschil: Voor vakken met permanente evaluatie worden alle evaluaties (toetsen, taken, groepswerken, luisteropdrachten, taaltaken,…) samengeteld en bekomen we zo één score voor het vak. Vakken waarvoor er een proefwerk gepland staat, daar worden de evaluaties samengeteld in een dagelijks werk punt, en daarnaast heb je een score van het proefwerk. Op het rapport staat dan een score voor het dagelijks werk, naast het proefwerk en dan een totaal cijfer (=50% op DW en 50% op proefwerk).
Er zijn 2 dagelijks werk-rapporten per trimester en elk trimester is er een proefwerkreeks met dan een trimesterrapport.
Het 4de, 5de en 6de jaar heeft echter geen proefwerken tijdens het 2de trimester, zij werken met een semestersysteem.

Meer info over evaluatie kan u hier terugvinden.

 

Wat is het verschil tussen de richting Natuurwetenschappen in het Sint-Pieterscollege en de richting STEM in andere scholen?2022-03-07T19:35:13+00:00

Je mag het studiedomein STEM niet verwarren met de studierichting Natuurwetenschappen. Het studiedomein STEM omvat studierichtingen in de verschillende finaliteiten. Wat betreft de vergelijking van richting Natuurwetenschappen in het Sint-Pieterscollege met de andere scholen zullen er mogelijk enkele verschillen zijn in het complementair gedeelte (artistieke vorming, informatica, het vak STEM).

Voor welke vakken is er permanente evaluatie?2022-03-07T20:01:39+00:00

Dat verschilt van leerjaar tot leerjaar. In de eerste graad zijn er meer vakken in permanente evaluatie dan in hogere jaren. Je vindt alle informatie over evaluatie in het Sint-Pieterscollege op onze website op http://sintpieterscollege.be/evaluatie-spc/

 

Veel scholen in het Leuvense zijn aan het verbouwen. Hebben jullie ook bouwplannen?2022-03-07T20:12:23+00:00

Ongeveer een jaar geleden zijn de werken afgerond aan ons centrale gebouw d’Udekem d’Acoz. Dit jaar werden de daken van blok 7 en de sporthal vernieuwd, er wordt een nieuwe midddenspanningscabine geïnstalleerd, als dat klaar is kunnen we een lift in blok 4 installeren en we willen zonnepanelen op het dak van blok 3 en 4. We dromen nog van nieuwe technieklokalen, een nieuw OLC, nieuwe fietsenstallingen, en vernieuwd fysicalokaal, en op lange termijn zijn we aan het kijken hoe we Huis den Arent en blok 1 heel grondig kunnen renoveren. In al onze plannen vinden we het belangrijk om duurzaam te werk te gaan, met goede isolatie, een zuinig energiebeheer, etc. maar ook op zo’n manier dat innovatief onderwijs uit de éénentwintigste eeuw terecht kan in de gebouwen die we hebben. Dat proces staat nooit stil.

Mogen kinderen (die naar het eerste jaar gaan) een naam opgeven bij wie ze in de klas willen zitten?2022-03-07T19:50:27+00:00

Jazeker. Wanneer de leerlingen ingeschreven zijn en alle uitleg van de school krijgen wordt ook een link doorgestuurd waarop iedereen 2 namen van vrienden kan doorgeven. Daar wordt bij het indelen van de klassen zoveel als mogelijk rekening mee gehouden.

Mijn zoon wil 8 uur (zoveel mogelijk) wiskunde vanaf het eerste schooljaar… kan dat via flex uren? (ipv latijn)2022-03-07T19:52:55+00:00

In flex kan er extra geoefend worden op wiskunde, naast ook Frans en Nederlands. Dit zijn echter geen extra lesuren wiskunde, hier wordt geen nieuwe leerstof gezien.

Mijn kind zit momenteel in het 5de leerjaar. Kan zij/hij al ingeschreven worden of op een wachtlijst geplaatst worden?2022-03-07T20:35:20+00:00

De inschrijvingen zijn niet met een wachtlijst, we kunnen geen plaatsen reserveren voor een later schooljaar. De inschrijvingen voor eerstejaarsleerlingen secundair onderwijs worden door de stad Leuven georganiseerd, voor alle scholen van Leuven tegelijk. Men kan een eerste, tweede, derde, vierde, … keuze aanduiden.  De computer verdeelt de inschrijvingen. Bijna alle leerlingen krijgen hun eerste keuze, gelukkig.

Meer info over de inschrijvingen kan u hier terugvinden.

Mag je de school ’s middags verlaten?2022-03-07T20:13:08+00:00

De leerlingen van de derde graad mogen – met toestemming van de ouders – de school verlaten. Ook andere leerlingen mogen met toestemming de school verlaten om thuis te gaan eten, maar omwille van het sociale contact en mogelijke activiteiten tijdens de pauzes, moedigen we op school blijven tijdens de middagpauze aan.

 

Leren de leerlingen van flex iets extra of gewoon trager dan die van latijn?2022-03-07T19:57:43+00:00

Er wordt in Flex geen nieuwe leerstof aangeboden. Er kan extra geoefend worden of geremedieerd worden, als de leerling hier nood aan heeft. Hij kan dan kan extra uitleg krijgen. Is de leerling goed mee, dan krijgt hij net meer uitdagende oefeningen. Er kan ook meer geoefend worden met ICT, er is meer tijd voor leesopdrachten en spreekoefeningen voor de taalvakken.

Legt het Sint-Pieterscollege eigen accenten in de studierichtingen? Zijn deze richtingen identiek als in andere scholen?2022-03-07T19:33:33+00:00

De eigen accenten liggen in de complementaire uren die de school zelf kan invullen. Hierin kan het aanbod anders zijn dan in andere scholen. Niet elke richting heeft evenveel complementaire uren beschikbaar. Hier staat een overzicht voor de complementaire uren in de tweede graad in het Sint-Pieterscollege:

  • Economische wetenschappen: 1 uur informatica in het 3de en het 4de jaar, 1 uur artistieke vorming in het 4de jaar, 1 uur ondernemerschap in het 4de
  • Grieks-Latijn (33 lesuren): 1 uur informatica in het 3de jaar, 1 uur wiskunde in het 4de Artistieke vorming wordt gegeven in een project.
  • Humane wetenschappen: 1 uur informatica in het 3de jaar, 1 uur artistieke vorming in het 4de
  • Latijn: 1 uur Engels in het 3de jaar, 1 uur informatica in het 3de en het 4de jaar, 1 uur Frans in het 4de jaar, 1 uur artistieke vorming in het 4de
  • Moderne talen: 1 uur informatica in het 3de en het 4de jaar, 2 uur Taallab in het 3de en 1 uur in het 4de jaar, 1 uur artistieke vorming in het 4de jaar.
  • Natuurwetenschappen: 1 uur informatica in het 3de en het 4de jaar, 1 uur STEM in het 3de en 2 uur in het 4de jaar, 1 uur artistieke vorming in het 4de jaar,
Kan sprint gebruikt worden gebruikt voor alle vakken en toetsen indien nodig?2021-03-17T08:29:46+00:00

Voor leerlingen met een leerzorg (dyslexie, dyscalculie, …) maken we een begeleidingsplan op samen met de ouders. Hierin staan ondersteuningsmaatregelen. De voorleessoftware SPRINT kan daar een deel van uitmaken. Leerlingen die ervaringen hebben met SPRINT en kunnen werken met een laptop kunnen dit gebruiken in de lessen, op toetsen en proefwerken. Sommige leerlingen gebruiken dit voor alle vakken, andere slechts voor enkele vakken. Dit wordt in onderling overleg tussen de school, de leerling en de ouders besproken. Leerlingen die nog geen ervaring hebben met SPRINT bouwen maar er wel mee willen werken, bouwen dit geleidelijk op in overleg met de leerkrachten en de leerlingbegeleiding.

Kan mijn kind bij vriendjes in de klas?2022-03-07T20:34:41+00:00

Dat kan in beperkte mate (je mag 2 namen opgeven, we proberen 1 vriendje). We vinden het minstens zo belangrijk dat er nieuwe vrienden worden ontdekt.

Kan ik tussen het vijfde en het zesde jaar van studierichting veranderen?2021-03-05T13:23:14+00:00

Je moet de laatste twee jaren van het secundair onderwijs in dezelfde richting afleggen. Er is bijgevolg na het vijfde jaar geen B-attest mogelijk. Je bent ófwel geslaagd (een A-attest) ófwel niet geslaagd (een C-attest) en dan moet je je vijfde jaar overdoen. Dat moet niet in dezelfde richting zijn. In zeer uitzonderlijke omstandigheden én mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad kan je met een A-attest van studierichting veranderen tussen het 5de en het 6de jaar.

Kan ik in de loop van het schooljaar nog van studierichting veranderen?2021-03-05T13:23:38+00:00

Dit kan alleen mits toestemming van de directie en indien er plaats is in de richting waar je naartoe wil tot en met 15 januari.

Is het SPC nog een jongensschool?2021-03-25T15:26:02+00:00

Neen, op dit moment zitten er 600 jongens en 505 meisjes in het Sint-Pieterscollege.

Dat is “zo goed als” fifty-fifty, we zijn een heel gemengde school. . In het lerarenkorps tellen we meer dan 50% vrouwelijke leerkrachten.

Is het mogelijk om in de zomervakantie nog te veranderen van keuze?2022-03-07T19:10:55+00:00

Dit is niet mogelijk omdat de structuur van het volgend schooljaar in de eerste week van juli vastgelegd wordt.

Is er op de 1ste schooldag een soort van welkom en/of rondleiding voorzien voor instromers van 2 tot 6?2021-03-17T08:33:10+00:00

Instromers worden in augustus uitgenodigd voor een intakegesprek met de directeur leerlingbegeleiding. Op 1 september worden instromers enkele uren vroeger verwachten dan hun jaargenoten. Ze krijgen een rondleiding op school en kunnen elkaar alvast leren kennen.

Is er een buddy-systeem? Oudere leerlingen waar je terecht kan of die je wegwijs maken in het eerste jaar?2022-03-07T19:56:49+00:00

Aan de klassen van het eerste jaar worden meters en peters toegewezen. Dit zijn leerlingen van het 4e, 5e of 6e jaar. Zij komen de eerste schooldag mee de nieuwe leerlingen ontvangen, spelen mee kennismakingsspelletjes en leiden de nieuwe leerlingen rond in de school. Ook later voorzien zijn leuk activiteiten als eens samen een film kijken op de middag of eens spelletjes spelen. Zij zijn steeds een aanspreekpunt voor leerlingen die met vragen zitten.

 

In de basisschool heb je als ouder een heel directe link met leerkrachten om een probleem te melden (langs beide kanten). Hoe gebeurt dit in het secundair onderwijs?2021-03-17T08:31:08+00:00

Iedere klas heeft een klastitularis. De titularis is de eerste contactpersoon van ouders wanneer ze informatie willen over hoe het met hun kind gaat op school. De titularis zal bij zorgen ook contact opnemen met de ouders. Daarnaast kan je als ouder ook de verschillende vakleerkrachten spreken op de oudercontacten of via smartschool.

Ik vind op de website geen informatie over bereikbaarheid. Vb voor een kind dat in Kortenberg woont, zijn er enkel lijnbussen of ook een specifieke schoolbus?2021-03-25T15:30:17+00:00

We hebben geen schoolbus. De Lijn zorgt echter voor vlotte verbindingen vanuit de omliggende steden en gemeenten naar Leuven centrum. Op schooluren worden er extra bussen ingelegd. Er zijn verschillende leerlingen die vanuit o.a. Kortenberg met de bus komen.

Ik ben een oud-leerling van het SPC. Krijgt mijn zus of broer hierdoor voorrang bij de inschrijvingen?2022-03-07T20:32:52+00:00

De voorrang geldt alleen voor broers en zussen van leerlingen die op dat moment ingeschreven zijn in de school, en voor personeelsleden die op dat moment in de school werken.

Hoeveel ruimte is er voor instromers?2022-03-07T19:36:45+00:00

In de eerste week van juli, nadat de structuur voor het volgende schooljaar is opgemaakt, wordt gekeken of er in elke richting ruimte is voor instromers. Meer details over de aanmelding voor instromers vanaf 1 juli, vindt u op de website.

Hoeveel rapporten zijn er per jaar en wanneer?2022-03-07T20:01:39+00:00

In het eerste jaar zijn er acht rapporten, in de andere jaren zeven. Om de zes weken ongeveer krijg je een rapport met dagelijks werk-resultaten, en op het einde van elk trimester met trimesterresultaten. Je vindt alle informatie over evaluatie in het Sint-Pieterscollege op onze website op http://sintpieterscollege.be/evaluatie-spc/

Hoeveel oudercontacten zijn er per jaar?2021-03-25T15:30:38+00:00

Er is een klassikaal oudercontact in september, om de klastitularis en andere ouders te ontmoeten, en info over het jaar en de klasgroep te krijgen. Er is een individueel oudercontact in november (1e, 2de, 3de jaar) of januari (4e, 5de, 6de jaar) om individuele vakleerkrachten te spreken. Er is in de loop van mei een oudercontact met de titularis om de studiekeuze te bespreken. Daarbuiten kan je bij problemen steeds contact opnemen met de vakleerkrachten, titularis of directie voor een gesprek.

Verder kan u op het einde van elk trimester op advies van de klassenraad uitgenodigd worden voor een gesprek met de titularis.

Hoeveel leerlingen zitten er per klas?2021-03-05T13:25:21+00:00

We trachten in de eerste jaren de klassen beperkt te houden: we verdelen 200 leerlingen over 9 klassen.

Dat betekent dat er ca. 22 leerlingen in het eerste jaar in een klas zitten.

Hoeveel leerkrachten zijn er ongeveer per klas?2021-03-25T15:29:12+00:00

Zeker in de eerste graad, geeft een leerkracht vaak meer dan één vak aan een klas. Daardoor heb je minder leerkrachten dan vakken. Je hebt meestal een tiental verschillende  leerkrachten.

Hoeveel kost gemiddeld een schooljaar?2021-03-25T15:28:25+00:00

Dat hangt af van leerjaar tot leerjaar en van richting tot richting. Ouders krijgen bij het begin van het schooljaar een overzicht met de te verwachten kosten in de loop van het jaar. Het boekenpakket wordt afgerekend bij het afhalen in augustus, elk trimester volgt er een trimesterrekening waarop de andere kosten afgerekend worden.

Hoeveel klassen flex zijn er in 1A? Hoeveel klassen latijn? Zijn deze gemixt?2022-03-07T20:01:39+00:00

Er zijn dit jaar 3 klassen Flex en 6 klassen Latijn. Wanneer de aantallen mooi uitkomen, maken we geen gemengde klassen.

 

Hoeveel kinderen zitten er in 1 klas? Is er een maximum?2021-03-25T15:23:52+00:00

Over de hele school is 24 leerlingen in een klas het maximum. In het eerste jaar proberen we de klassen nog iets kleiner te houden met maximum 23 leerlingen per klas.

Hoe worden de leerlingen voor het DDP-project geselecteerd?2021-03-17T08:34:19+00:00

Leerlingen die een attest hoogbegaafdheid hebben worden jaarlijks automatisch uitgenodigd. Een attest is echter geen voorwaarde om deel te mogen nemen. Indien de klassenraad vaststelt dat een leerling gebaat zou zijn met extra uitdagende trajecten dan wordt deze ook uitgenodigd. Die nood kan ook naar boven komen in gesprekken tussen de ouders en de titularis of de leerlingbegeleiding.

Meer info over het DDP project kan u hier terugvinden.

Hoe ondersteunen jullie kinderen met ASS, dysfasie, DCD, …2021-03-17T08:38:37+00:00

Leerlingen met een leerzorg begeleiden we doormiddel van een begeleidingsplan. Dit maken we samen op met ouders en leerlingen. Na de definitieve inschrijven nemen we contact op met ouders van kinderen met ASS, dysfasie, DCD, … We luisteren graag naar jullie verhaal en kijken samen wat jullie kind nodig heeft om tot leren te komen, om zich sociaal goed te voelen op school, … Indien blijkt dat er meer individuele ondersteuning nodig is, werken we samen met het ondersteuningsnetwerk. www.onwob.be
We voorzien regelmatige opvolgingsgesprekken met ouders, ondersteuners, titularis en leerlingbegeleiding zolang dit nodig is.

Meer info over ‘zorg’ hier op school kan u hier terugvinden.

Hoe krijgen de flex-uren vorm bij jullie?2022-03-07T20:00:23+00:00

Flex wordt in de agenda ingeroosterd als 2 blokken van 2 uur. De leerlingen krijgen in het begin van de week een weekplanning waarin staat wat er deze week voor elk vak moet gemaakt worden. Deze weekplanning is gemaakt op niveau van de leerling. Voor elk vak, wiskunde, Frans en Nederlands, wordt er gekeken op welk niveau de leerling moet oefenen: is er nood aan herhaling of net aan extra uitdaging?

Hoe kan ik iemand van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) bereiken?2022-03-07T21:09:46+00:00

De CLB-medewerker die aan onze school verbonden is, is Anke Troch. Je bereikt haar via anke.troch@vclbleuven.be. Op de website van het CLB vind je alle verdere info over hun werking: https://www.vclbleuven.be/index.php.

Hebben vakken met permanente evaluatie geen proefwerken?2022-03-07T19:49:15+00:00

Dat klopt. Permanente evaluatie betekent dat er geen proefwerken zijn. Je krijgt wel grote en kleine opdrachten, een trimestertaak, … Je vindt alle informatie over evaluatie in het Sint-Pieterscollege op onze website op http://sintpieterscollege.be/evaluatie-spc/

Heb je vanuit de richting Humane wetenschappen een voldoende wetenschappelijke en wiskundige basis om later verder te studeren in de richting psychologie?2022-03-07T19:34:13+00:00

De uitwegen na deze studierichting zijn ruim. Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de sociale richtingen van het hoger professioneel (studiegebieden Sociaal-Agogisch werk en Onderwijs) en het academisch onderwijs (sociologie, psychologie, pedagogie, geschiedenis, …).

Heb je in je 1ste jaar Engels?2022-03-07T19:54:13+00:00

Neen, bij ons starten de lessen Engels pas in het tweede jaar.

Als je in het eerste jaar voor latijn kiest, heb je dan ook lesuren waar je kan kiezen voor welk vak je werkt en zelf plant?2022-03-07T19:54:39+00:00

Neen, in de optie Latijn zijn er geen flexuren.

 

Staat je vraag niet in de bovenstaande lijst?
Stel ze dan via het contactformulier.

Ga naar de bovenkant