Begeleiden naar zelfstandigheid

We vinden het belangrijk dat leerlingen een grote mate van zelfstandigheid ontwikkelen doorheen hun schoolcarrière op het Sint-Pieterscollege. We zien dit als een groeiproces en willen hen daar zo goed mogelijk in begeleiden.

Onderwijsstijl en studeerverwachtingen evolueren in functie van de leeftijd en de maturiteit van de leerlingen. Ook onze studiebegeleiding is graad per graad verschillend uitgewerkt. Bij de organisatie van projecten en excursies, binnen en buiten de school, stimuleren we het nemen van verantwoordelijkheid en het omgaan met steeds meer vrijheid. Dit leren gebeurt soms met vallen en opstaan, maar we proberen hier als school telkens op een gepaste manier mee om te gaan. Leerlingen waarderen het toenemend vertrouwen dat we hen zo geven.