Brede vorming

We proberen de juiste voorwaarden te scheppen om onze leerlingen te vormen tot kritische jongvolwassenen, met voldoende zelfkennis en intellectuele bagage om de volgende stap in hun leven succesvol te zetten in overeenstemming met hun talenten en interesses.

We creëren daarom kansen om een veelheid aan talenten naar boven te laten komen, op intellectueel, sociaal, cultureel en sportief vlak. Bovendien willen we ondernemende leerlingen mogelijkheden bieden om eigen initiatieven te ontwikkelen of bestaande evenementen mee te organiseren. Dit vraagt een sterk en volgehouden engagement van vele personeelsleden én leerlingen. Het leef- en leerklimaat varen hier wel bij, aangezien leerlingen zich om hun verschillende talenten gewaardeerd weten.