Eigen inbreng

Initiatieven die van onder uit groeien, kunnen ook in een school op extra enthousiasme rekenen.

Het Sint-Pieterscollege staat er al jaren om bekend leerlingen, ouders en personeel ruime inspraak te geven, zowel in het beleid van de school als in allerlei projecten.

Dit zorgt voor een bruisende dynamiek waarin geregeld nieuwe middagactiviteiten, sportvakanties, sociale projecten, praktische ateliers… ontstaan.