Kwaliteit van onderwijs

Kwalitatief onderwijs erkent en waardeert de verschillen tussen leerlingen. Via een variatie in werk- en evaluatievormen, dankzij een openheid voor de diversiteit in leerstijlen en met respect voor de leermoeilijkheden die sommigen ervaren, bieden we onze leerlingen maximale leerkansen.

Doorheen dit kwalitatief onderwijs willen we in de eerste plaats leerlingen voorbereiden en helpen om de juiste studiekeuzes te maken. De eerste graad vervult een sleutelrol in de keuze van de onderwijsvorm. We beschouwen het als een belangrijke opdracht om ouders en leerlingen goed te begeleiden in het maken van deze studiekeuze. In de tweede en derde graad bereiden we onze leerlingen voor op hoger onderwijs.

In de klas, evenals in diverse lesvervangende en buitenschoolse activiteiten, stimuleren we de verschillende talenten van onze leerlingen. Het zwaartepunt van onze vorming ligt uiteraard bij de lessen zelf, waarin we werken aan een hoogstaande intellectuele vorming, een degelijke studiehouding en solide leervaardigheid. We streven ernaar dat een zo groot mogelijke groep leerlingen maximale slaagkansen zou hebben in het hoger onderwijs.

Het onderwijs is constant in beweging. Kwalitatief onderwijs blijven aanbieden vereist daarom dat je voortdurend bijleert. We volgen de technologische en didactische evoluties op, vinden inspiratie in talloze navormingen en introduceren interessante vernieuwingen in onze lespraktijk. Ook op het gebied van infrastructuur investeren we voortdurend, in aangepast materieel en beter uitgeruste klassen.