Verbondheid

Kiezen voor een school is ook kiezen voor een sfeer. Van onze oud-leerlingen horen we vaak dat ze warme herinneringen hebben aan de gemoedelijkheid en hartelijkheid die in het Sint-Pieterscollege heersen.

Een open sfeer vereist dat we respectvol en zorgzaam met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat regels en afspraken worden gerespecteerd. Waar het toch fout loopt, veroordelen we niet de persoon maar de daden en geven we nieuwe kansen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich goed voelen. We zorgen voor een goede opvang voor nieuwe leerlingen en werken elk jaar opnieuw aan de klasvorming. We geven ook ruimte aan initiatieven van leerlingen en organiseren zelf een brede waaier aan activiteiten. Zo kunnen leerlingen ook meer aspecten van hun persoonlijkheid tonen.

Onze openheid en verbondenheid reikt verder dan onze huidige leerlingen en schoolmuren. Wij engageren ons jaarlijks voor verschillende sociale projecten. We houden ook de band met onze oud-collega’s en oud-leerlingen levendig, via activiteiten op school en daarbuiten. Uit onze contacten met externe organisaties leren we telkens ook iets over onszelf, waardoor we kunnen blijven ontwikkelen en blijven aansluiten bij de wereld rondom ons.