Gebruikte methode: Adem 1, Averbode
We behandelen 6 thema’s via onderstaande leerwerkboekjes (3 terreinen: TIJD, VERHALEN, SAMENLEVEN)

Alles heeft zijn tijd

Denken over tijd laat niemand koud: tijd kan raad geven en troosten. Tijd laat je groeien en anders naar leven, de mensen, jezelf en God kijken. Tijd kan je meten en indelen, maar je kunt hem niet terugdraaien, vasthouden of sneller vooruit laten gaan. Soms wil je in de tijd kijken of wens je dat er andere tijd komt. Tijd om een droom van een nieuwe wereld waar te maken.

Bijbel boven

Voor christenen is de Bijbel een soort van handboek. Maar wie erin leest, raakt er niet altijd wijs uit. Wat voor een boek is de Bijbel? En wat moeten we ermee? In dit thema gaan de leerlingen op zoek naar wat de auteurs van de Bijbel bezielde. En ook naar wat de Bijbel in onze tijd kan betekenen. Ze gaan zelf aan de slag met Bijbelteksten en achterhalen zo wat een Bijbeltekst voor ieder van ons persoonlijk kan betekenen.

Groot(s) worden

Groot worden doe je niet van de ene dag op de andere. In dit thema staan we stil bij de moeilijke momenten die volwassen worden met zich meebrengt, maar kijken we ook naar de voordelen van volwassen worden. De leerlingen maken kennis met een aantal grootse personen die hen kunnen inspireren in hun (zoek)tocht naar volwassen worde

Jezus Christus!

Aan de hand van belangrijke momenten uit Jezus’ leven komen de leerlingen meer over Hem te weten: zijn geboorte, de 12-jarige Jezus in de tempel, hoe Hij de apostelen leerde kennen, hoe Hij omging met buitenbeentjes of verstotenen, hoe een ontmoeting met Jezus mensen veranderde … Maar ze ontdekken ook hoe mensen vandaag over Jezus denken en wat Hij nog betekent voor zowel christenen als andersgelovigen.

Samen sterk

Een nieuwe groep, dat is altijd even wennen. De leerlingen zitten in verschillende groepen en kiezen daar niet altijd zelf voor. Ook bij de eerste christenen ging samenwerken niet vanzelf. In dit thema ontdekken de leerlingen enkele mooie voorbeelden van gemeenschappen die proberen samen te leven in solidariteit met mensen die anders zijn. Ze bestuderen verschillende levensbeschouwingen en leren dat ‘anders zijn’ kleur geeft aan onze samenleving.

Zoveel te vieren

De meeste mensen vieren graag feest. We hebben daar vaak verschillende redenen voor. Die kunnen persoonlijk, religieus of cultureel bepaald zijn. In dit thema gaan de leerlingen op zoek naar de betekenis en ervaringen van alle soorten feesten. Van de uitnodigingen en de muziek tot de verhalen en het eten ontdekken ze gelijkenissen en verschillen over de religies en culturen heen.